Lietuvos dviratininkų bendrija
http://forumas.dviratis.lt/

PVM lengvatos šalmams
http://forumas.dviratis.lt/viewtopic.php?f=9&t=138
Puslapis 11

Autorius:  PauliusB [ 2011 Gru 08 17:32 ]
Pranešimo tema:  PVM lengvatos šalmams

Agnės Zuokienės pasiūlymas rašė:
Dviratininkų šalmai
Dviratis – ekologiška susisiekimo priemonė, mažinanti oro užterštumą, būtinas judėjimo šaltinis, kuris galėtų tapti mūsų sveikos gyvensenos pagrindu. Nors Lietuvoje dviratininkų kasmet daugėja, nerimą kelia ir didelis eismo įvykių, į kuriuos papuola dviračių mėgėjai, skaičius. Kanadoje, kur gyvena virš 30 mln. gyventojų, per metus žūsta tiek pat dviratininkų kiek Lietuvoje, turinčioje tik per 3 mln. gyventojų. JAV Dviratininkų šalmų saugos instituto duomenimis 2006 m. iš 770 žuvusių dviratininkų net 730 nedėvėjo šalmų, o du trečdaliai mirčių įvyko būtent dėl galvos smegenų traumų.
Lietuvoje jaunesni nei 18 m. dviratininkai arba jų keleiviai privalo būti su šalmais. Vyresniems, dviračiu važiuojantiems keliu, šalmą segėti - rekomenduojama. Tenka apgailestauti, jog ne tik šių rekomendacijų, bet ir privalomos taisyklės vaikams dėvėti šalmus laikomasi vangiai. Viena iš priežasčių – šalmo kaina - net pačių paprasčiausių šalmų kainos prasideda nuo 150-200 Lt. Padovanoto, pasikolinto ar pirkto panaudoto šalmo sėgėti nepatariama: norint, kad dviratininko šalmas atliktų savo funkciją, jis turi būti parinktas konkrečiam dviratininkui. Šalmą būtina teisingai sureguliuoti ir pakeisti po kiekvieno smūgio arba bet kokiu atveju po tam tikro laiko, net jei nesimato jokių pažeidimo požymių.
Siekiant paskatinti laikytis nustatytų taisyklių ir rekomendacijų bei sudaryti sąlygas įsigyti tinkamus šalmus siūlau pasinaudoti D. Britanijos patirtimi, kur dviratininkų šalmams taikomas nulinis PVM tarifas, bei taikyti lengvatinį 9 proc. tarifą.
http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=413787

Autorius:  frankas [ 2011 Gru 09 23:10 ]
Pranešimo tema:  Re: PVM lengvatos šalmams

nesamonė. paprastas šalmas kainuoja 40 Lt.

Autorius:  Linas [ 2011 Gru 10 00:56 ]
Pranešimo tema:  Re: PVM lengvatos šalmams

Zuokienė su ta pačia įžanga galėtų pasiūlyti taikyti PVM lengvatą dviračiams ir jų dalims bei aksesuarams. Šalmai būtų tame tarpe. Tikrai pilna nebrangių šalmų nuo 50 Lt, vaikams yra dar pigesnių parduotuvėse.

Autorius:  frankas [ 2011 Gru 10 12:38 ]
Pranešimo tema:  Re: PVM lengvatos šalmams

Lengvatos dviračiams jau prieš keletą metų (ECF initiatyva) buvo siūlomi.
Nū ką, ar palaikome?
Vargu, ar praeis, bet palaikyti galima...

Autorius:  PauliusB [ 2011 Gru 21 12:37 ]
Pranešimo tema:  Re: PVM lengvatos šalmams

Bal­sa­vo 123: už – 56, prieš – 19, su­si­lai­kė 45. Pa­tai­sai ne­pri­tar­ta.
Kubilius apie takus rašė:
Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, kaip mėgs­tan­tis va­ži­nė­ti dvi­ra­čiais, ga­lė­čiau ir tu­rė­čiau la­bai aiš­kiai pa­sa­ky­ti, kad tik­rai ne­pri­ta­riu to­kioms pa­tai­soms, to­kioms leng­va­toms, nes pa­tys šal­mai tik­rai nė­ra la­bai bran­gūs, kad dvi­ra­ti­nin­kai jų ne­ga­lė­tų įsi­gy­ti. O dėl įvai­rių PVM leng­va­tų at­si­ran­dan­tys biu­dže­to pa­ja­mų trū­ku­mai iš tik­rų­jų yra la­bai kenks­min­gi tiems pa­tiems dvi­ra­ti­nin­kams, nes kuo dau­giau lė­šų su­rinks vals­ty­bės biu­dže­tas ir sa­vi­val­dy­bės ir kuo dau­giau lė­šų ga­lės skir­ti dvi­ra­čių ta­kams, tuo sau­ges­nis bus dvi­ra­ti­nin­kų va­ži­nė­ji­mas. Tai­gi rū­pin­ki­mės vi­sų pir­ma tuo, kas pri­klau­so nuo vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų, nuo sa­vi­val­dos ins­ti­tu­ci­jų, su­tel­ki­me lė­šas, pa­da­ry­ki­me ge­rus, sau­gius ta­kus, o jau dvi­ra­ti­nin­kai, pa­ti­kė­ki­te, pa­tys ras pi­ni­gų pa­si­rū­pin­ti šal­mais ir ki­to­mis ap­sau­gos prie­mo­nė­mis.

Autorius:  Linas [ 2011 Gru 22 13:06 ]
Pranešimo tema:  Re: PVM lengvatos šalmams

Labai teisingas požiūris, kad nepatvirtino šalmų lengvatos. PVM lengvata šalmams mano galva buvo nesąmoninga idėja. Tinkamesnė idėja būtų PVM lengvata dviračiams, kas skatintų įsigyti šią susisiekimo priemonę, legaliems pardavėjams būtų lengviau dirbti didžiulės vogtų dviračių rinkos fone. Tos valstybės (pvz. D. Britanija) kurios taiko mokestines lengvatas dviračių skatinimui, jas taiko būtent dviračio, kaip transporto priemonės įsigijimui, kainuojančiam iki tam tikros ribos. Brangūs dviračiais į tą kategoriją nepatenka. Lietuvoje lengvata galėtų būti dviračiams pvz. iki 2000 Lt vertės (nors aš visai nesiūlyčiau kokių nors kainos apribojimų, nes manau, kad Lietuvoje parduodama labai mažai brangių dviračių ir geriau kad jie būtų perkami čia, o ne užsienyje).

Kai atsiras laiko, reikės pasiūlyti šią idėją dviračių verslo asociacijai. tegu ieško palaikančių seimūnų ir pirmyn. Nes jiems didžiausias suinteresuotumas turi būti.

Puslapis 11 Visos datos yra UTC + 2 valandos
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/